Archieven

Categorieën

Brussel bezoeken

Geschiedenis van Brussel Een korte beschrijving van de geschiedenis van Brussel vanaf de middeleeuwen tot de 20e eeuw. Middeleeuwen Een dal, een rivier, moerasgrond. Volgens sommige geschiedschrijvers, de oorsprong van Brussel gaat terug naar de keltische tijd. Het zou Brussel als een vergadering-, verering-, of woningplaats in het moeras aanstellen. In 977 vestigde Karel van Frankrijk zich in Brussel. 13de eeuw 1270 : Drooglegging van het moeras. Brussel omringt zich met een stenen muur die zich in de 14de eeuw verbouwt in een hoge omwalling met poorten die vandaag nog bestaan. 14de eeuw 1356 : de Brusselaren nemen de stad weer van Lodewijk van der Malen, Graaf van Vlaanderen. 15de eeuw 1430 : Filip de Goede, Hertog van Bourgogne, wordt Hertog van Brabant. 1435 : Brussel telt 60.000 inwoners. 1489: Pestepidemie – 30.000 doden. 16de eeuw 1507 : Margareta van Oosterijk is genoemd tot Gouverneur van Nederland. Brussel wordt een belangrijke plaats. 1555 : Afstand in Brussel van de Keizer Karel de Vijde. 1567 : De Hertog van Alba komt naar brussel. Talrijke arrestaties van notabelen. 1578 : Pestepidemie – 27.000 doden. 1579-1586 : Religieuse onlusten tussen de Spaanjaarden (Katholiek) en de Hollanders (Calvinist). Kerken en adbijen geplunderd 1596 : Bevestiging van de aartshertog Albert. 17de eeuw 1695 : Bombardement van Brussel door de franse Maarschalk Villeroi. De Groote Plaats is verwoest. 18de eeuw 1731 : Het Koninglijke Paleis is afgebrand. 1746 : Brussel is bezet door de Fransen. 1783 : Brussel telt 75.000 inwoners. 1793 : Nieuwe franse bezetting. 19de eeuw 1830 : Belgische revolutie. Brussel wordt Hoofdstad van het Koningrijk. 138.000 inwoners. 20de eeuw 1914 : Brussel is een bezet stad tijdens de oorlog. 1931 : Leopold I legt zijn constitutionele eed af. Grote stadsvernieuwingen periode. 1940 : Tweede wereld orrlog en bezetting van Brussel. 1958 : Universele tentoonstelling. 1970 : Bouwen van de “Berlaymont”, Europees gebouw. Bij een vakantie in zowel Lees meer ›

0
0
0