Wat is de Vlaamse zorgverzekering?

De Vlaamse Zorgverzekering voorziet een maandelijkse tegemoetkoming van €130,00 in de niet-medische kosten van personen die extra zorg nodig hebben, of ze nu thuis zijn of in een instelling.

De Vlaamse Zorgverzekering is bedoeld voor zwaar zorgafhankelijke personen die thuis verzorgd worden. Maar ook bewoners van een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis (erkend door de Vlaamse Gemeenschap), kunnen een aanvraag indienen. Je wordt als zwaar zorgafhankelijk beschouwd als je vermogen om voor jezelf te zorgen, langdurig en ernstig verminderd is. Bewijzen kun je dat aan de hand van een attest dat opgesteld is op basis van een bestaande zogenaamde indicatiestelling of, wat mantel- en thuiszorg betreft, aan de hand van een nieuwe indicatiestelling door een gemachtigde indicatiesteller, dat wil zeggen iemand die zo’n bewijs mag uitreiken. Let op, dat is vaak niet je huisarts!

Elke Vlaming van 25 jaar en ouder is verplicht een bijdrage te betalen aan een erkende Zorgkas naar keuze. De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering. Als je niet bij een andere erkende zorgkas aansluit, word je ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas, van de Vlaamse overheid. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €25,00, behalve voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering. Zij betalen €10,00 per jaar. Deze bijdrage kan veranderen.

(45)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.