Wat is oogtrombose?

Oogtrombose is een oogaandoening waarbij er door een bloedstolsel een of meerdere bloedvaten worden afgesloten in het oog. Dat kan een gewone ader zijn maar ook een slagader. Als er een gewone ader wordt afgesloten spreken we over oogtrombose. In de meeste gevallen is er dan sprake van ophoping van vocht in het netvlies waardoor je dus minder goed ziet. Is een en ander ontstaan door zuurstofgebrek, dan is de kans kleiner dat het zicht weer verbetert.
Is er een slagader in het oog afgesloten dan hebben we het over een ooginfarct. De meeste vaatproblemen in het oog komen voor bij mensen die wat ouder zijn en diabetes hebben en/of last van een hoge bloeddruk. In de meeste gevallen ontstaat trombose van een slagader door een bloedstolsel dat ergens anders in het lichaam losgeraakt is. Dat kan een beschadiging zijn van de wand van de halsslagaders of bijvoorbeeld van het hart. Maar de oogslagader zelf kan ook ontstoken zijn.

Hoe herken ik een oogtrombose?

Op het moment dat er een ader (tijdelijk) wordt afgesloten in het oog kan het zijn dat u met dag oog slechter gaat zien, dat u lichtflitsen ziet of vlekken. Het is raadzaam om bij dergelijke plotseling optredende symptomen contact op te nemen met uw huisarts. Bij twijfel kan hij of zij u doorverwijzen naar een oogarts in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Mocht er sprake zijn van oogtrombose dan wordt er gekeken naar de oorzaak om zo herhaling in de toekomst proberen te voorkomen.

Ooginfarct

De belangrijkste oorzaak van trombose in de slagader van het oog, een ooginfarct, is een losgeraakt stolsel elders in het lijf. Bijvoorbeeld vanuit een beschadigde vaatwand van de slagaders van de hals of vanuit het hart. Soms is er echter ook sprake van een ontsteking van de oogslagader. In ieder geval herstelt het gezichtsvermogen niet of nauwelijks bij een afsluiting van een oogslagader.

Hoe wordt oogtrombose behandeld?

Het eerste doel bij een oogtrombose is het verbeteren van de bloedtoevoer naar het oog. Dat heeft echter alleen zin vlak na het ontstaan van de oogtrombose, we hebben het dan over enige uren na de gebeurtenis. Waar vooral nadruk op wordt gelegd na en oogtrombose is het verkleinen van de kans op herhaling. Om de kans op herhaling te verkleinen worden bijvoorbeeld bloedverdunners ingezet. In sommige is een ooglaserbehandeling nodig als er slechte bloedvaatjes ontstaan in het netvlies die een verhoogde oogdruk tot gevolg hebben.

(137)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.