Wat is precies intellectueel eigendom?

Als we het over intellectueel eigendom denken moeten we denken aan het beschermen van bepaalde rechten, om preciezer te zijn, het intellectuele eigendomsrecht. Stel u heeft een uniek artikel of een boek geschreven, een bepaald kunstwerk of schilderij gemaakt. Dan heeft u recht op bescherming van uw creatie door middel van het intellectueel eigendomsrecht. Dus eigenlijk is intellectueel eigendom een verzamelnaam van rechten die kunnen worden gevestigd op bijvoorbeeld merknamen, producten, uitvindingen, creaties, etc. Het voordeel daarvan is dat u bij schending van dat recht uw recht kunt halen door een rechterlijke beslissing, u heeft dan dus een soort juridische waarborg. Onder het intellectueel eigendomsrecht valt bijvoorbeeld het bekende auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht. U verzint bijvoorbeeld een leuke handelsnaam en wil niet dat iemand anders die naam ook voor zijn of haar onderneming gebruikt. Of u heeft een goed boek geschreven en wil niet dat iemand anders daar mee aan de haal gaat. In zulke gevallen komt het intellectueel eigendomsrecht om de hoek kijken. Uw product, creatie of merknaam wordt dus juridisch beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Schending van het intellectueel eigendom?

Zoals al gezegd kan er bijvoorbeeld in geval van plagiaat of gebruiken van uw handelsnaam een beroep door u worden gedaan op uw intellectueel eigendomsrecht. U moet dan wel zelf het initiatief daartoe nemen, waarbij u een aantal mogelijkheden heeft. U kunt tegen de inbreuk juridische stappen ondernemen aan de hand van nationaal recht en/of Europees recht. In de meeste gevallen dient u dan een procedure te starten om uw recht te handhaven. Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld staat u in principe sterk en kunt u met de arm der wet de onrechtmatigheid van de inbreuk opheffen. Daarnaast zijn er in Nederland ook belangenorganisaties door voor hun leden opkomen bij inbreuk on hun intellectueel eigendomsrecht. Stichting Brein (bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) is bijvoorbeeld een hele bekende organisatie in Nederland op dat gebied.

Onderling regelen bij inbreuk

Natuurlijk hoeft u niet direct naar de rechter te stappen als u van mening bent dat er inbreuk gemaakt is op uw intellectueel eigendomsrecht. Rechtszaken kosten tijd, geld en leveren veel stress op waar uiteindelijk niemand op zit te wachten. Als u bijvoorbeeld merkt dat iemand op internet uw teksten letterlijk heeft gekopieerd of bijvoorbeeld foto’s van u zonder toestemming publiceert, dan kunt u de tegenpartij waarschuwen en sommeren om de desbetreffende tekst of foto direct offline te halen. Als de tegenpartij dat ook meteen realiseert dan kunt u het bij een waarschuwing laten als u dat wenst.

(41)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.